Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu var noslēgt

Privātpersonas:

  • Ierodoties personīgi Ogres SIA „Marss” birojā Ogrē, Preses ielā 2;
  • Sūtot on-line pieteikumu no šīs mājas lapas;
  • Sūtot rakstisku pieteikumu uz Ogres SIA „Marss” e-pastu: ogres.sia.marss@gmail.com vai pa faksu 65071223, pieteikumā norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, konteinera tilpumu, uzstādīšanas adresi, vēlamo izvešanas biežumu, pasta piegādes adresi, kontakttālruņa numuru (klientiem, kuru dzīvesvietas atrodas ārpus Ogres pilsētas, Ikšķiles novada un Ķeguma pilsētas robežām);
  • Piesakot pa tālr. 650 22645, mob.tālr. 2 6140399 (klientiem, kuru dzīvesvietas atrodas ārpus Ogres pilsētas, Ikšķiles novada un Ķeguma pilsētas robežām).

Juridiskas personas:

  • Ierodoties personīgi Ogres SIA „Marss” birojā Ogrē, Preses ielā 2;
  • Sūtot on-line pieteikumu no šīs mājas lapas;
  • Sūtot rakstisku pieteikumu uz Ogres SIA „Marss” e-pastu: ogres.sia.marss@gmail.com vai pa faksu 65071223, pieteikumā norādot vēlamo konteinera tilpumu, izvešanas biežumu, paraksttiesīgās personas vārdu, uzvārdu, amatu, bankas rekvizītus, kontakttālruņa numuru un pievienojot komersanta apliecības kopiju.