Ekspluatācijā nodoti šķiroto atkritumu savākšanas laukumi Baldones, Ikšķiles, Lielvārdes un Ogres novados

Ogrē,
15.02.2012.

Lai attīstītu dalīto atkritumu savākšanas sistēmu un efektīvi no kopējās atkritumu plūsmas nodalītu pārstrādājamos materiālus, 2011.gadā Ogres SIA "MARSS" saņēma Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē "Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība". Līdzfinansējums bija paredzēts projekta "Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu ierīkošana Baldones, Ikšķiles, Lielvārdes un Ogres novados" īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas - LVL 509619.45 (t.sk. PVN 22%). Savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums - 50% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Projekta rezultātā 2012.gada pavasarī Baldonē, Ikšķilē, Lielvārdē un Ogres novada Madlienas pagastā tiks atvērti šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumi. Šajos laukumos iedzīvotāji bez maksas varēs nodot iepriekš atšķirotas šādas atkritumu frakcijas: dažādu krāsu stikla iepakojumu; makulatūru un kartona, papīra iepakojumu; PET pudeles un polietilēna iepakojumu; sadzīves bīstamos atkritumus – nolietotu elektrotehniku, baterijas, dienas gaismas spuldzes; metāla izstrādājumus; vieglo automašīnu riepas utt.


Iepirkuma procedūras rezultātā atkritumu savākšanas laukumu būvniecības darbus nodrošināja SIA "Ceļdaris". Savukārt projekta būvuzraugs bija SIA "Geo Consultants". No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas puses projekta realizāciju uzrauga Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Ogres SIA "MARSS"
Valdes locekle I. Saulīte