Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu ierīkošana Baldones, Ikšķiles, Lielvārdes un Ogres novados

Ogrē,
05.08.2011.

Lai attīstītu dalīto atkritumu savākšanas sistēmu un efektīvi no kopējās atkritumu plūsmas nodalītu pārstrādājamos materiālus, šogad Ogres SIA „MARSS” saņēmis Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”. Līdzfinansējums paredzēts projekta „Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu ierīkošana Baldones, Ikšķiles, Lielvārdes un Ogres novados” īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 509619.45 (t.sk. PVN 22%). Savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 50% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Projekts „Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu ierīkošana Baldones, Ikšķiles, Lielvārdes un Ogres novados” tiks realizēts Pierīgas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2007. - 2013.gadam paredzēto pasākumu ietvaros. Projekta ietvaros līdz 2011.gada beigām paredzēts ierīkot 4 šķiroto atkritumu savākšanas laukumus Ogres, Baldones, Ikšķiles un Lielvārdes novadu teritorijās.

Projekta rezultātā plānots, ka šajos laukumos iedzīvotāji bez maksas varēs nodot iepriekš atšķirotas šādas atkritumu frakcijas: dažādu krāsu stikla iepakojumu; makulatūru un kartona, papīra iepakojumu; PET pudeles un polietilēna iepakojumu; sadzīves bīstamos atkritumus – nolietotu elektrotehniku, baterijas, dienas gaismas spuldzes; metāla izstrādājumus; vieglo automašīnu riepas utt.

Iepirkuma procedūras rezultātā atkritumu savākšanas laukumu būvniecības darbus nodrošinās SIA „Ceļdaris”. Savukārt projekta būvuzraugs ir SIA „Geo Consultants”. No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas puses projekta realizāciju uzrauga Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Ogres SIA „MARSS”
Valdes locekle I. Saulīte